คนไม่ใช่คือไม่ใช่
คนในฝัน klear
แต่กี้คือบ่เลือกอ้ายเพชร สหรัตน์
วิญญาณ2shared
คงเป็นวันที่ฉันรักเธอ ตัด
ดั่งฝันฉันใด klear